Avtale for selgere

Dette er en standard avtale vi har med alle våre pokket profiler. Les gjennom og om du skulle ha noen spørsmål, er det bare å sende oss en mail!

Denne avtalen inngås mellom deg, heretter kalt selger, og pokket.

Piloten går ut på å lansere en testbutikk hvor selger drifter egen pokket og anbefaler bøker til sine følgere.

Pilotperiode

Januar 2021 – desember 2022

Dette gir nok tid til å optimalisere konverteringsrater, bygge opp salgskanalen og teste konseptet. En endelig evaluering foretas i desember 2022.

Inntektsmodell og betingelser

Selger kompenseres med 15% provisjon av total salgssum eks. frakt og avgifter.

Boksalg er fritatt mva.

Opptjent provisjon faktureres av selger etterskuddsvis per måned med 30 dagers betalingsfrist

Innholdsproduksjon (selgers forpliktelser)

Selger har full kunstnerisk frihet i forhold til utforming, timing og innhold.

I løpet av pilotperioden har selger ingen forpliktelser, men vi har noen anbefalinger basert på erfaring fra andre pokket-profiler som har gjort suksess.

Kommuniser i flere kanaler, for eksempel:

  • Instagram
  • Nyhetsbrev
  • Nettside
  • Podkast

Produksjonsmengde og hyppighet

Vi anbefaler at selger publiserer 2 poster per måned for å promotere bøker

Hashtags, tagging og lenker

Tag @pokket.no i relevante kanaler
Bruk egen pokket.no url i bio og eventuelt andre relevante kanaler som Instagram story, nyhetsbrev hyperlink, podcast episodebeskrivelser osv.

Pokkets forpliktelser

  • Levere en fungerende teknisk løsning
  • Kontinuerlig arbeid med å optimere pokket-butikken
  • Bistå selger med innholdsproduksjon etter ønske. f.eks produksjon av grafisk materiale.

Ansvar for annonse- og markedsføringsregler

Selger forplikter seg til å følge markedsføringsloven for annonsering i sosiale medier.

Konfidensialitet

Begge parter forplikter seg til å holde all sensitiv informasjon knyttet til pokket.no konfidensielt. Dette inkluderer inntektsfordeling, salgstall, marginer, produkt KPIer osv.