Brassefrue

Jeg er lærer, influenser og businessowner og ei dame med mange jern i ilden! Er opptatt av å ta vare på kroppen og helsa! Som mamma til 3 er jeg også veldig interessert i foreldrerollen og hvordan vi kan gjøre det beste for de små! I min pokket finner du i hovedsak bøker som spisser seg inn på disse temaene!