Gjør ferdig din profil 📚

  • Velg profilen din
  • Endre profilen din

Andre ting vi trenger fra deg for å publisere din profil!

Nå er vi ikke langt unna å publisere din profil, vi trenger bare at du fyller ut informasjonen nedenfor!


Du må velge din profil før du starter å endre feltene på neste steg.

Vil du linke fra din pokket til andre sider? Hvis ja, list disse her (URL)


F.eks: instagramprofil, hjemmeside, twitterprofil

Skriv en kort tekst om deg som beskriver hvem du er og hvilke bøker leserne kan forvente å finne på din Pokket


Denne teksten hjelper dine følgere å bli mer kjent med deg og hvorfor du har en pokket profil