Kunstgjødsling

Jeg er kunstgjødsler og forfatter. I over 21 års har jeg hjulpet kunstnere og småbedrifter til å leve av kunsten og oppnå søknadsjubel. På min pokket finner du både mine egne bøker, bøker fra forfattere jeg har hjulpet til søknadsjubel i sitt bokarbeid og andre bøker som jeg selv tyr til i arbeidet mitt.