Lesekloden

Jeg er lærer og bruker mesteparten av fritiden på å drive nettsiden Lesekloden.no, der titusenvis av norske barn og lærere finner gratis innhold til motiverende læring. I min Pokket finner du bøker som passer til stillelesing, høytlesing, bokkasser og til arbeid med Leseklodens gratis temasider.