Lesetid

Vi i Lesetid-redaksjonen brenner for de gode historiene. Dette er bøker som gir deg mulighet til å leve mer enn ett liv, til å oppleve mer enn ett sted. Bøker som skal berøre, inspirere og varme. Og ikke minst: de skal by på en pause i hverdagen. Velg deg en bok og unn deg selv litt lesetid.