Sinnrik

Mange av pasientene i psykisk helsevern mottar hjelp fra flere instanser, som kommunale tjenester og tiltak fra NAV. Men hjelpen oppleves ofte lite samkjørt. Hvorfor er det så vanskelig å få til effektiv og koordinert hjelp som gir mening for pasienten?  

Å få til god samhandling på tvers av tjenester, ser ut til å være noe mange strever med. I Groruddalen har de fått til noe til inspirasjon om du om du står fast i det tverrfaglige samarbeidet. I denne episoden får du høre hvordan de har etablert konkrete arenaer for samhandling mellom DPS og NAV som ikke fører til flere arbeidsoppgaver for den enkelte behandler eller NAV-veileder, men heller mer effektivt og bedre samarbeid som gagner klienten. Hør psykologspesialist Karin Holt og NAV-leder Silje Wilmar fortelle om hvordan de etablerte konkrete arenaer som NAV-kontordag på DPS, og en drop-in tjeneste hvor behandlerne på DPS kan møte NAV-veilederne en time i uka.  

 

Gjestene: 

 

Karin Holt er psykologspesialist ved DPS Groruddalen og RVTS Øst og underviser ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Oslo. Karin har et stort engasjement for arbeid med mennesker med krysskulturelle, migrasjons- og traumerelaterte erfaringer, og har erfart hvilken betydning god samhandling har for at helsehjelpen skal være nyttig for klienten. Karin har også utgitt fagbøkene «Kultur migrasjon og traumer» og «Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid».

Silje Wilmar begynte å jobbe i Aetat i 2004. Siden 2009 har hun jobbet ved NAV Grorud, de siste sju årene som avdelingsleder. Som leder har Silje vært opptatt av å finne nye måter å arbeide på for å kunne hjelpe brukerne på en best mulig måte, og at et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å kunne få til dette. 

Hvordan få til bedre samhandling mellom DPS og NAV?

Kategori: Stikkord: Vendor: Heidi Aars

Levert av Ark

Betal med Vipps

Pokket.no er en tjeneste levert av Gyldendal ASA i samarbeid med Ark.no. Som kunde er du derfor helt trygg på at betaling, leveranse, kundeservice og returer tas hånd om på en god måte. Se kjøpsvilkår.

Del podkast

Instagram

Bøker i episoden

Vendor Information

Vendor: Heidi Aars