Sinnrik

På årets NKVTS-konferanse om forskningsbasert traumebehandling, snakket vi med psykologspesialistene og forskerne Peter Sele fra Modum Bad og Harald Bækkelund fra NKVTS om hva som er de viktigste ingrediensene i effektiv traumebehandling. De er opptatt av at vi ikke må være så redde for å gå inn i det som er vondt, og at trygghet og opplevelse av kontroll er stikkord for god behandling. Nyere forskning gir noen litt overraskende funn, som Harald og Peter oppsummerer og nyanserer. Lytt til episoden for å få flere råd og konkrete tips til hva du kan gjøre for å bli tryggere i møte med pasienter med traumeerfaringer.

Om gjestene:

Peter Sele er psykologspesialist og forsker og har i flere år vært tilknyttet avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. Han forsker blant annet på effekten av eksponering og faseorientert terapi for pasienter ved kompleks PTSD.

Harald Bækkelund er psykologspesialist og seniorforsker ved seksjon for implementering og behandlingsforskning ved NKVTS. Harald har blant annet forsket på behandling for pasienter med kompleks PTSD og dissosiative lidelser.

Peters lesetips:

I traume-litteraturen er det, som på andre felt, nokre klassikarar. Innanfor kompleks PTSD-feltet er “Trauma and Recovery” av Judith Herman frå 1992 ein slik. Den gjev ikkje eit oppdatert bilete på kvar feltet står i dag (verken ift diagostikk eller behandling), men er interessant i eit historisk perspektiv, er godt skriven og gjev innblikk i tenkinga som låg bak kompleks PTSD-diagnosen.

Boka «Evidence Based Treatments for Trauma-Related Psychological Disorders – a practical guide for clinicians» frå 2015 (eds. Cloitre & Schnyder) er eit anna tips. Denne er meir direkte klinisk relevant i dag. Her er dei sentrale behandlingsformene oppsummert i eit og eit kapittel. Kvart kapittel er forfatta av utviklarane av dei respektive modellane.

Haralds lesetips:

Jeg liker denne artikkelen som er skrevet i fellesskap av omtrent alle de mest kjente fagpersonene for behandling av PTSD. Artikkelen begynner med en gjennomgang av de ulike kunnskapsbaserte modellene for behandling av PTSD, men den beste delen kommer etterpå; der skriver de om hva som er felles for alle modellene. Dette kan leses som en slags guide til «fellesfaktorer» for traumebehandling, tenker jeg. Artikkelen er en kortversjon av en veldig fin bok som jeg også kan anbefale: her! 

I tillegg vil jeg også anbefale denne boka:

Den er skrevet av to veldig flinke engelske klinikere og forskere som arbeider i Oxford og er tilknyttet gruppa til Anke Ehlers. Full av fine betraktninger og nyttig tips. Selv om de hovedsakelig jobber ut ifra den kognitive modellen til Ehlers, tror jeg den vil være nyttig for de fleste som jobber med traumelidelser og særlig mer komplekse tilstander.

Psychotherapies for PTSD what do they have in common

#14

Kunnskapsbasert traumebehandling

09.mai.2022

Kunnskapsbasert traumebehandling

Varenummer: Sinnrik-14 Kategori: Stikkord: Vendor: Sinnrik

Levert av Ark

Betal med Vipps

Pokket.no er en tjeneste levert av Gyldendal ASA i samarbeid med Ark.no. Som kunde er du derfor helt trygg på at betaling, leveranse, kundeservice og returer tas hånd om på en god måte. Se kjøpsvilkår.

Del podkast

Instagram

Bøker i episoden

Vendor Information

Vendor: Sinnrik