Sinnrik

I Sinnrik Pokket presenterer vi et utvalg psykologilitteratur inspirert av temaer vi tar opp i podkasten Sinnrik. Her får du en god blanding av faglig oppdatering om spesifikke temaer, bøker du kan bruke sammen med pasienten, eller skjønnlitteratur som kan bidra til inspirasjon og innsikt. God lesning!